Open Source

Beeldspraak gebruikt open source software voor de webapplicaties die we ontwikkelen. Een open source project publiceert de broncode van software waardoor deze vrij beschikbaar is voor het publiek. Iedereen kan het vrij kopiëren, aanpassen en verspreiden zonder kosten aan auteursrechten en toeslagen. Dat heeft een hoop voordelen:

Community

Voor veel open source projecten is niet alleen de broncode vrij beschikbaar, maar ook de deelname aan het project. Gemeenschappelijk wordt samengewerkt door zowel individuele programmeurs als grote bedrijven. Het motiverende aan open source is dat er kennis en ervaring gedeeld wordt. Dit kan ook een snelle ontwikkeling en nieuwe technologie tot gevolg hebben. Daarnaast kunnen fouten door iedereen opgelost worden.

Prijs / kwaliteit

Open source software lijkt gratis, maar dit is niet het geval. Het business model verandert, er wordt niet betaald voor de software maar voor de implementatie. Door goede keuzes te maken worden stabiele webapplicaties ontwikkeld. De kwaliteit is hoog en aanpassing aan uw wensen is goed mogelijk.

Keuzevrijheid

Er is geen afhankelijkheid van een enkele leverancier. Er wordt veel gebruik gemaakt van open standaarden en er zijn in de markt meerdere mensen met kennis en ervaring van de gebruikte technologie.

Open Source projecten die Beeldspraak gebruikt:

  • Webserver: Apache, Nginx, Varnish, Squid
  • Database: Mysql, Mongo Db, Couch Db
  • Operating System: Linux
  • Webshop, eCommerce: Magento, PrestaShop
  • Framework: Symfony, Zend Framework
  • CMS: Drupal, WordPress, Diem, Apostrophe
  • Javascript: jQuery, jQuery Mobile, Ext JS, Sensha Touch

Kijk voor meer informatie over open source op Wikipedia